دوره تخصصی تعمیرات چراغ

 • آشنائی با قطعات و اجراء داخلی چراغ

  مدرس: مهندس علیرضا مداح              برای مشاهده جزئیات بر روی عنوان دوره آموزشی کلیک کنید                                                          زمان: 1 مرداد 1401           دارای تائیدیه آموزشی رتبه یک کشوری از سازمان ملی استاندارد

  دوره : جدید

  وضعیت : در حال ثبت نام

  سطح : مقدماتی

 • آموزش کسب مهارت باز کردن طلق چراغ

  مدرس: مهندس علیرضا مداح              برای مشاهده جزئیات بر روی عنوان دوره آموزشی کلیک کنید                                                          زمان: 2 الی 6 مرداد 1401           دارای تائیدیه آموزشی رتبه یک کشوری از سازمان ملی استاندارد

  دوره : جدید

  وضعیت : در حال ثبت نام

  سطح : تکمیلی

 • آموزش وکیوم ، تست و آبندی چراغ

  مدرس: مهندس علیرضا مداح              برای مشاهده جزئیات بر روی عنوان دوره آموزشی کلیک کنید                                                          زمان: 8 الی 10 مرداد 1401           دارای تائیدیه آموزشی رتبه یک کشوری از سازمان ملی استاندارد

  دوره : جدید

  وضعیت : در حال ثبت نام

  سطح : تکمیلی

 • عیب یابی ، الکترونیک و تست چراغ

  مدرس: مهندس علیرضا مداح              برای مشاهده جزئیات بر روی عنوان دوره آموزشی کلیک کنید                                                          زمان: 11 الی 13 مرداد 1401           دارای تائیدیه آموزشی رتبه یک کشوری از سازمان ملی استاندارد

  دوره : جدید

  وضعیت : در حال ثبت نام

  سطح : تکمیلی

 • جوش پلاستیگ بدنه و شفاف سازی طلق

  مدرس: مهندس علیرضا مداح              برای مشاهده جزئیات بر روی عنوان دوره آموزشی کلیک کنید                                                          زمان: 15 الی 18 مرداد 1401           دارای تائیدیه آموزشی رتبه یک کشوری از سازمان ملی استاندارد

  دوره : جدید

  وضعیت : در حال ثبت نام

  سطح : عادی

 • دوره تکمیلی و کارآموزی تعمیرات تخصصی چراغ

  مدرس: مهندس علیرضا مداح              برای مشاهده جزئیات بر روی عنوان دوره آموزشی کلیک کنید                                                          زمان: 19 الی 31 مرداد 1401           دارای تائیدیه آموزشی رتبه یک کشوری از سازمان ملی استاندارد

  دوره : جدید

  وضعیت : در حال ثبت نام

  سطح : تکمیلی