تقویم آموزشی آزمایشگاههای صنعتی

 • دوره تضمین کیفیت نتایج

  مدرس: مهندس مهمد کریم معروفی               برای مشاهده جزئیات ، بر روی نام دوره آموزشی کلیک کنید                         زمان: 7 الی 8 مهر 93                               تحت اعتبار سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  وضعیت : پایان یافته

  سطح : تکمیلی

 • ریشه یابی خطاها و عدم قطعیت در آزمایشگاه

  مدرس: مهندس مهمد کریم معروفی               برای مشاهده جزئیات ، بر روی نام دوره آموزشی کلیک کنید                         زمان: 3 الی 4 شهریور 93                               تحت اعتبار سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  وضعیت : پایان یافته

  سطح : عادی

 • دوره تشریح الزامات و ممیزی ایزو 17025

  مدرس: مهندس محمد کریم معروفی                برای مشاهده جزئیات ، بر روی نام دوره آموزشی کلیک کنید                            زمان: 5 الی 6 اردیبهشت 97                      تحت اعتبار سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  وضعیت : پایان یافته

  سطح : عادی