سوال جدید بپرسید

سوالات مربوط به استفاده تحت شبکه

  • آموزش انجام تنظیمات و استفاده تحت شبکه

اجرا ، لاگین و جستجو

  • نحوه اجرا و لاگین
  • شیوه جستجوی موضوعی استانداردها
  • اگر استانداردی در جستجو یافت نشد چه باید کرد؟
  • هشدار : محدودیت در تعداد سرچ و save

پیغامهای خطا

  • بعد از جستجو کردن یک استاندارد و پیدا شدن زمانی می خواهیم آن را اجرا کنیم با Run-Time Error 76 - Path not found
  • پیغام خطا Run-time error 52 ... Bad file name or number
  • پیغام خطا Your license is not valid
  • پیغام خطا Large then allowed maxium file
  • پیغام خطای Invalid picuter چسیت؟