راهنمای پرداخت آنلاین

لطفا به موارد ذیل توجه فرمائید:

شما می توانید از کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب برای پرداخت استفاده کنید و به درگاه بانک متصل میشوید

برای پرداخت اینترنتی باید رمز دوم داشته باشید (رمز دوم را می توانید از طریق دستگاههای خود پرداز دریافت کنید)

این پرداخت ویژه اشخاص حقیقی است ... لذا شرکتها و موسسات (اشخاص حقوقی) برای خرید اکانت+هدیه می توانند با شماره های ذیل تماس بگیرند

در صورت مواجه با مشکل / پرداخت موفق ... و برای دریافت اطلاعات کاربری می توانید با همراه آقای علیرضا مداح 09121554226 و یا 49720000 تماس بگیرید